TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB TÌM KIẾM
WEBMAIL    
  Chào mừng các bạn đến với trang chủ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thứ Năm, 17/10/2019  
Giới thiệuTin tức sự kiệnKhoa học và Công nghệTư vấn - Phản biệnHoạt động sáng tạoHợp tác quốc tế
Văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH
 

Họp ban chấp hành khóa III

Họp mặt Đại biểu Trí thức xuân Quý tỵ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2012-2013

Hội nghị BCH lần 8 khóa III

Tổng kết Hội thi STKT tỉnh BRVT năm 2014-2015

Lượt truy cập: 150306
Online: 13
  

  Hồ sơ tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2018-2019
06/08/2018

                                                         HỒ SƠ DỰ THI HỘI THI

                SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU NĂM 2018-2019

(Trình bày trên khổ giấy A4)

 


Bộ hồ sơ gồm:

            1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu): 01 bản

            2. Bản mô tả giải pháp dự thi (theo mẫu): 03 bộ

            3. Toàn văn giải pháp dự thi: 03 bộ (Trong phần này, cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp, tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa)

            4. Mô hình, hiện vật, sản phẩm mẫu (nếu có): 01 bộ

            5. Bản nhận xét, đánh giá, hình ảnh, hợp đồng và các tài liệu liên quan (nếu có): 03 bộ

 

* Ghi chú:

Các giải pháp kỹ thuật là chương trình phần mềm máy tính cần gửi thêm:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ

- Đĩa ghi phần mềm dự thi: 01 đĩa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI

(Tùy nội dung cụ thể của từng giải pháp, tác giả  trình bày dựa  theo các nội dung chính của Bản mô tả này - Bản mô tả cần phải đánh máy, trình bày rõ ràng và đóng thành cuốn. Nội dung trình bày cần phải cô đọng, rõ ràng, đủ các hình vẽ, bảng biểu, thông số, số liệu, chỉ tiêu đạt được đủ, trích dẫn tài liệu tham khảo...  nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá  trong phần “Tiêu chuẩn đánh giá” của thể lệ đưa ra)

 

            I. THÔNG TIN CHUNG:

            1. Tên giải pháp:                                            

            2. Thuộc lĩnh vực:       

            3. Người dự thi:          

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

Số điện thoại:........................................... , Số điện thoại di động: ................................................

Fax:........................................................... , E-mail:.........................................................................

            II. PHẦN MÔ TẢ NỘI DUNG GIẢI PHÁP

            1. Tên giải pháp: Phải ngắn gọn, rõ ràng, thể hiện được bản chất của giải pháp

            2. Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi thuộc lĩnh vực tương ứng. Đặc biệt, cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đã biết đó.

            3. Mục đích của giải pháp dự thi: Nêu được giải pháp dự thi nhằm giải quyết được những vấn đề gì đã và đang đặt ra từ thực tế hoặc khắc phục được những hạn chế, thiếu sót của những giải pháp đã biết…

            4. Mô tả giải pháp dự thi (mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng nội dung, bản chất của giải pháp dự thi): trong phần này trước tiên cần trình bày mục đích mà giải pháp cần đạt được hoặc vấn đề kỹ thuật mà giải pháp cần giải quyết nhằm khắc phục các hạn chế, thiếu sót của những giải pháp gần giống nhất đã biết được nêu ở phần trên. Tiếp đó là mô tả các dấu hiệu tạo nên giải pháp và các dấu hiệu mới của giải pháp so với những giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới. Mô tả vắn tắt các hình vẽ, nếu trong bản mô tả có hình vẽ. Trong trường hợp cần thiết có thể nêu một vài ví dụ thực hiện giải pháp để chứng minh khả năng áp dụng của giải pháp đó. Nêu những lợi ích có thể đạt được khi sử dụng giải pháp dự thi để chứng minh ưu điểm của giải pháp đó.

            5. Đánh giá giải pháp (được tóm tắt từ bản chất của giải pháp đã nêu ở phần trên)

      a. Tính mới và tính sáng tạo

- Điểm mới: trình bày những điểm mới của giải pháp tạo ra.

- Điểm sáng tạo: trình bày những điểm sáng tạo của giải pháp.

 

      b. Khả năng áp dụng: Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp tạo ra: có thể áp dụng cho những đối tượng nào, ở những địa phương nào…

      c. Hiệu quả

- Kỹ thuật: So sánh các chỉ tiêu, thông số, kết cấu, tính linh hoạt, hiệu quả của giải pháp mang lại … so với các giải pháp đã biết trước đây.

- Kinh tế: Hiệu quả kinh tế thiết thực do giải pháp mang lại, chỉ ra những chỉ tiêu kinh tế của giải pháp mang lại cao hơn các giải pháp đã biết; lợi nhuận đã, đang, sẽ có thể thu được.

- Xã hội: Các tác động tích cực về mặt xã hội do giải pháp mang lại; các tác động đến môi trường, điều kiện lao động, uy tín sản phẩm, mỹ quan công nghiệp, mỹ quan xã hội…

      d. Mức độ triển khai: Tác giả nêu rõ mức độ giải pháp đã được đưa vào sử dụng, có bằng chứng nếu đã thử nghiệm có kết quả (có mô hình, mẫu vật, phiếu kiểm nghiệm, biên bản nghiệm thu, giấy xác nhận …)  hoặc đã được áp dụng ở nhiều nơi.

            6. Phụ lục minh họa: (đánh dấu vào các ô thích hợp nếu có phụ lục đi kèm)

q   Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

q   Phiếu chứng nhận, kiểm nghiệm chất lượng hoặc độc tố.

q   Bản vẽ, sơ đồ.

q   Mô hình, vật mẫu.

q   Các kết quả đo, khảo sát thử nghiệm (có dấu xác nhận của cơ quan thử nghiệm, đo lường)

q   Bản nhận xét của các chuyên gia trong ngành.

q   Bản nhận xét của các chuyên gia trong các ngành chức năng liên quan.

q   Hợp đồng kinh tế đã ký kết.

q   Phiếu nhận xét của khách hàng.

Phụ lục hay lý giải khác: ...................................................................................................................

            7. Các thuyết minh khác (nếu có)

 

Ngày        tháng       năm 200

                                                                                                                 Tác giả

                                                                                                                     (hoặc đại diện nhóm tác giả)

 

                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2018-2019

 

 


Kính gửi:  Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Tôi tên:   Quốc tịch:........................................... Nam (Nữ):........................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................

Đơn vị công tác:..............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................

Điện thoại: Di động:........... Fax: .................................. E-mail:....................

là tác giả (hoặc đại diện cho các tác giả) của giải pháp dự thi có tên là:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Thời điểm tạo ra giải pháp: .................................. Thời điểm áp dụng giải pháp: ..............................

 

Lĩnh vực dự thi:

 

1.  Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông     

2.  Cơ khí tự động hoá, Xây dựng, Giao thông vận tải

3.  Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường

 

 

4.  Vật liệu, Hoá chất, Năng lượng, dầu khí

5.  Y dược

 

6.  Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Hồ sơ gồm có:

 

1.    Phiếu đăng ký dự thi

2.    Bản mô tả giải pháp (03 bộ)                                                                  

3.    Toàn văn giải pháp dự thi (03 bộ)

 

 

4.    Mô hình, sản phẩm mẫu (01 bộ)

5.    Bản nhận xét, đánh giá (03 bộ)

6.    Các tài liệu khác (03 bộ)

 

 

 

Về phần đóng góp trong giải pháp, chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 – 2019 cùng thoả thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

 

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Năm

sinh

Chức vụ,

nơi công tác

% đóng góp

Chức danh trong giải pháp

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

100%

 

 

 

            Tôi (chúng tôi) xin đăng ký tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018-2019 và xin cam đoan giải pháp kỹ thuật nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà tôi (chúng tôi) đang giữ. Tôi (chúng tôi) cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai tôi (chúng tôi) xin chịu hoàn toán trách nhiệm

 

…………………….., ngày ……  tháng…….  năm 20…  

 

             XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN                                            TÁC GIẢ

                   (hoặc chính quyền địa phương)                                      (hoặc đại diện nhóm tác giả)

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

“Chức danh” là cương vị khi tham gia thực hiện giải pháp kỹ thuật: Chủ nhiệm, đồng chủ nhiệm, thành viên tham gia thực hiện giải pháp.         

LHH-VP
In trang Quay lại Lên trên

LOGO
Bản quyền thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.64) 3819171 - Fax: (84.64) 3819171 - Email: lhhvungtau@lienhiephoibrvt.vn; lhhvungtau@yahoo.com
Địa chỉ: 128 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng Tàu