TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB TÌM KIẾM
WEBMAIL    
  Chào mừng các bạn đến với trang chủ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thứ Năm, 17/10/2019  
Giới thiệuTin tức sự kiệnKhoa học và Công nghệTư vấn - Phản biệnHoạt động sáng tạoHợp tác quốc tế
Văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH
 

Họp ban chấp hành khóa III

Họp mặt Đại biểu Trí thức xuân Quý tỵ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2012-2013

Hội nghị BCH lần 8 khóa III

Tổng kết Hội thi STKT tỉnh BRVT năm 2014-2015

Lượt truy cập: 150305
Online: 15
  

  Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2018-2019
06/08/2018

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ X năm 2018-2019 (gọi tắt là Hội thi) nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, khai thác và phát hiện các tiềm năng sáng tạo của các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp, các trường, viện, trung tâm nghiên cứu… trong và ngoài tỉnh; tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ; nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

Điều 2. Cơ quan tổ chức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực tổ chức Hội thi.

Điều 3. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp về kỹ thuật (dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, phần mềm, vật liệu, quy trình, biện pháp kỹ thuật...)  phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 06 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, Điện tử, Viễn thông;

2. Cơ khí tự động hoá, Xây dựng, Giao thông vận tải;

3. Vật liệu, Hoá chất, Năng lượng, Dầu khí;

4. Nông lâm ngư nghiệp, Tài nguyên và Môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4. Đối tượng dự thi

    1. Mọi cá nhân người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, cá nhân người nước ngoài đang thường trú hợp pháp tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; có các giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

    2. Mọi tổ chức của Việt Nam đã đầu tư nhân lực, kinh phí, trang thiết bị để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên dự thi đăng ký là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật dự thi đó.

     3. Các công trình, giải pháp đã đoạt giải Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và của các tỉnh, thành; Giải thưởng sáng tạo Khoa học công nghệ, Cuộc thi Ý tưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu các năm trước đây thì không được tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018-2019.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

            1. Tính mới và tính sáng tạo: Giải pháp dự thi có tính sáng tạo, có tính mới so với các giải pháp đã có ở Việt Nam, không trùng với giải pháp của người khác đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước thời điểm nộp hồ sơ.

            2. Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi có khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện Việt Nam nói chung và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: Giải pháp dự thi mang lại lợi ích  kinh tế, kỹ thuật, xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, an ninh xã hội, điều kiện sống, làm việc của con người.

 Điều 6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 03 bộ (trình bày trên khổ giấy A4), bao gồm phiếu đăng ký dự thi, Bản mô tả giải pháp, toàn văn giải pháp thuộc các lĩnh vực nêu tại Điều 3 của Thể lệ này. Hồ sơ dự thi đánh máy, trình bày rõ ràng, không tẩy xóa, bao gồm:

            1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu):

            - Họ và tên, địa chỉ, các thông tin liên quan của người dự thi hoặc tổ chức dự thi;

            - Tên giải pháp dự thi, lĩnh vực dự thi;

            - Thời điểm tạo ra giải pháp (ngày, tháng, năm);

            - Danh sách chủ nhiệm và các thành viên, thỏa thuận về phần trăm đóng góp của mỗi người và ủy quyền cho một người đứng ra làm đại diện dự thi nếu giải pháp của nhóm tác giả tạo ra;

            - Cam đoan của người dự thi về những điều ghi trong hồ sơ dự thi là đúng sự thật;

            - Xác nhận của tổ chức cho phép dự thi nếu tác giả dự thi với tư cách cá nhân hoặc tập thể nêu tại Điều 4, hoặc xác nhận của địa phương nơi tác giả cư trú.

            2. Bản mô tả giải pháp dự thi:

            - Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong trong phiếu dự thi);

            - Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó;

            - Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung, bản chất của giải pháp. Đặc biệt cần nêu rõ đã khắc phục được những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới;

            - Khả năng áp dụng được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng, hóa đơn bán hàng; mô hình, mẫu vật, sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm, biên bản nghiệm thu hoặc giấy xác nhận của địa phương, đơn vị đang sử dụng, thử nghiệm sản phẩm;

            - Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam;

            - Hiệu quả kỹ thuật thể hiện bằng những chỉ tiêu kỹ thuật mới, tiến bộ hơn so với kỹ thuật đã biết trước đó;

            - Hiệu quả xã hội như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khoẻ, điều kiện làm việc, an toàn lao động, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động…

            3. Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Tác giả có thể gửi kèm mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh hoạ …

4. Các tài liệu khác (nếu có)

Mẫu hồ sơ dự thi và mọi thông tin về Hội thi được đăng trên Website:

lienhiephoibrvt.vn và sokhcn.baria-vungtau.gov.vn

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi gửi qua Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh theo  một trong hai địa chỉ sau:

a. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Vũng Tàu

            Điện thoại: 0254. 3819171 - Fax: 0254. 3819171

b. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: Cụm B3, Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh BRVT, Số 198,

đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT

                        Điện thoại:  0254. 3727340 - Fax: 0254. 3853557

2. Thời gian nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi có Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi đến hết ngày 31/5/2019.

Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện (thư bảo đảm). Ngày tháng ghi trên dấu của bưu điện nơi gửi được tính là ngày nộp hồ sơ dự thi.

Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn lại hồ sơ cho người dự thi.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Ban Tổ chức Hội thi thực hiện việc sơ tuyển hồ sơ dự thi về mặt nội dung, hình thức trước khi chuyển cho Hội đồng giám khảo.

Giải pháp dự thi được Hội đồng giám khảo gồm những nhà quản lý, những nhà khoa học thuộc các lĩnh vực của các giải pháp dự thi (do Ban Tổ chức Hội thi quyết định thành lập) xem xét, đánh giá. Khi Hội đồng giám khảo yêu cầu, Ban Tổ chức và người dự thi phải tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng giám khảo đi khảo sát thực tế hoặc tổ chức báo cáo giải pháp dự thi trước Hội đồng giám khảo. Việc chấm điểm, đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định.

Quyết định xếp giải cuối cùng thuộc thẩm quyền của Ban Tổ chức Hội thi.

            Điều 9. Giải thưởng

            Giải thưởng Hội thi có tối đa:

-  06 Giải nhất, mỗi giải trị giá                                     :           15.000.000đ     

12 Giải Nhì, mỗi giải trị giá                                      :           10.000.000đ    

18 Giải Ba, mỗi giải trị giá                                       :             7.000.000đ           

24 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá                      :            3.000.000đ        

(Số tiền từng giải thưởng sẽ được điều chỉnh

cao hơn khi thực hiện Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính)

Các tác giả đoạt giải sẽ được tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi; Tác giả đoạt giải Ba  trở lên được Ban Tổ chức Hội thi đề nghị  xét tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tác giả đoạt giải Nhất là đoàn viên thanh niên thì được đề nghị đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

Ngoài ra, Ban Tổ chức có phần thưởng dành cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền, phổ biến hoặc các đơn vị đã có nhiều giải pháp tham gia dự thi đem lại hiệu quả cao.

Các tác giả đoạt giải cao và các cá nhân, tổ chức có thành tích đặc biệt xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, phổ biến Hội thi sẽ được Ban Tổ chức đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng Bằng khen.

Sau khi có kết quả giải thưởng, Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn 20 giải pháp đoạt giải (xét từ cao xuống) tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.

Điều 10. Tài chính                                                                                

1. Kinh phí Hội thi được lấy từ các nguồn sau:

-     Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh.

-     Ban Tổ chức Hội thi có thể vận động sự tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

2. Kinh phí dành cho Hội thi được chi cho các nội dung sau:

-     Chi thưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải, các tổ chức, cá nhân có thành tích trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia Hội thi.

-     Tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động Hội thi.

-     Tổ chức triển lãm, tổng kết trao giải Hội thi.

Điều 11. Bảo hộ sở hữu trí tuệ

            Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ theo pháp luật hiện hành. Khi phát hiện thấy giải pháp cần được bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, bản quyền tác giả), Ban Tổ chức Hội thi sẽ thông báo và tạo điều kiện giúp đỡ người dự thi lập hồ sơ yêu cầu được bảo hộ. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại các cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trước ngày công bố trao thưởng của Ban Tổ chức Hội thi.

Điều 12. Quyền công bố

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định trao giải, tác giả có trách nhiệm gửi cho Ban Tổ chức Hội thi các tài liệu dưới dạng file mềm sau đây:

+ Phiếu đăng ký dự thi, tóm tắt giải pháp, toàn văn giải pháp dưới dạng file văn bản word.

+ Các file ảnh giới thiệu giải pháp (nếu có).

+ Các video phóng sự về giải pháp (nếu có).

- Ban Tổ chức Hội thi sẽ công bố nội dung các giải pháp sau khi trao giải lên hệ thống truyền thông như webiste, báo chí, truyền hình, kỷ yếu… trừ những giải pháp thuộc diện bảo mật quốc gia.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các sở, ban, ngành địa phương và doanh nghiệp có liên quan triển khai tổ chức Hội thi.

                       

LHH-VP
In trang Quay lại Lên trên

LOGO
Bản quyền thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.64) 3819171 - Fax: (84.64) 3819171 - Email: lhhvungtau@lienhiephoibrvt.vn; lhhvungtau@yahoo.com
Địa chỉ: 128 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng Tàu