TRANG CHỦ LIÊN HỆ SƠ ĐỒ WEB TÌM KIẾM
WEBMAIL    
  Chào mừng các bạn đến với trang chủ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thứ Hai, 16/12/2019  
Giới thiệuTin tức sự kiệnKhoa học và Công nghệTư vấn - Phản biệnHoạt động sáng tạoHợp tác quốc tế
Văn bản
LIÊN KẾT WEBSITE
HÌNH ẢNH
 

Họp ban chấp hành khóa III

Họp mặt Đại biểu Trí thức xuân Quý tỵ

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2012-2013

Hội nghị BCH lần 8 khóa III

Tổng kết Hội thi STKT tỉnh BRVT năm 2014-2015

Lượt truy cập: 153939
Online: 1
  GIỚI THIỆU CHUNG
Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tên tiếng Anh: Baria-Vungtau Union of  Science Technology Associations

Năm thành lập: quyết định số 720/QĐ - UB ngày 31/12/1997 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3819171; Fax: 0254 3819171

Email:  lhhvungtau@yahoo.com

Số lượng hội thành viên: 20 Hội thành viên, 01 hội viên tập thể, 03 Chi hội, 03 trung tâm và 02 Câu lạc bộ

Tôn chỉ mục đích:

1. Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là tổ chức chính trị- xã hội tự nguyện của đội ngũ trí thức, hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ của tỉnh, là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Mục đích của Liên hiệp hội là tập hợp và đoàn kết lực lượng làm công tác khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế và lĩnh vực hoạt động xã hội trong và ngoài tỉnh, điều hòa và phối hợp hoạt động của các Hội thành viên nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chức năng nhiệm vụ.

1. Tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ, điều hòa phối hợp hoạt động của các Hội thành viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các Hội và giới trí thức khoa học, công nghệ nói chung phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của tỉnh.

2. Thực hiện tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể khác làm các công việc:

a. Góp phần xây dựng khối đoàn kết trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp vì mục tiêu dân giàu nước mạnh,  xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

b. Góp phần bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tham gia xây dựng nếp sống mới, chống lối sống sa đọa, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan

c. Vận động trí thức Việt Kiều định cư ở nước ngoài góp phần trí tuệ và sức lực vào sự nghiệp xây dựng tỉnh.

3. Làm đầu mối quan hệ  giữa các Hội thành viên với cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể nhằm giải quyết những vấn đề chung của hoạt động hội.

4. Xây dựng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội.

5. Giáo dục tinh thần và lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, tính cộng đồng, tính trung thực khoa học và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức.
6. Quản lý, hướng dẫn các hoạt động đối ngoại và hợp tác của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên.

 


  HỢP TÁC QUỐC TẾ

LOGO
Bản quyền thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.64) 3819171 - Fax: (84.64) 3819171 - Email: lhhvungtau@lienhiephoibrvt.vn; lhhvungtau@yahoo.com
Địa chỉ: 128 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng Tàu